Mereka memperkenalkan budaya dan bahasa korea secara langsung di dalam kelas bahasa korea SMETSA.