DAFTAR NAMA GURU TK &SD METHODIST 1 PALEMBANG

 

 

NO NAMA GURU Wali Kelas MATA PELAJARAN KETERANGAN
1  Hotdinar E. Simanjuntak, S.Pd.Aud  TK.A  Guru TK   Wali Kelas
2  Septi Triwasima Simatupang, S.Pd  TK.B  Guru TK   Wali Kelas
3  D. Situmeang, S.Pd.  1B  Kepala Sekolah   Kepala Sekolah
4  P.H. Gultom, S.Pd 6B   Wakil Kepala Sekolah, IPS dan PKn  Wakasek/    Wali Kelas
5  L. Manalu, S.Pd 1A   Guru Kelas + Bahasa Indonesia  Wali Kelas
6  L. R. Simanjutak, S.Pd 2A   Guru Kelas   Wali Kelas
7  D. Samosir, S.Pd. 2B   Guru Kelas   Wali Kelas
8  Hotni Karo Sekali, S.Th 3A   Pend. Agama  Wali Kelas
9  Fransiska Purba, S.Pd 3B   Guru Kelas + Bahasa Indonesia  Wali Kelas
10  B. Pardede, S.Pd. 4A   Pkn + IPA  Wali Kelas
11 J. Purba, S.Pd. 4B B. Indonesia + Matematika  Wali Kelas
12 Mita Situmorang, S.Pd 5A TIK Wali Kelas
13 Septi Rini Sihombing, S.Pd 5B B.inggris Wali Kelas
14 Asuan, S.Pd 6A IPA + IPS + Matematika Wali Kelas
15 Asuan, S.Pd   B. Indonesia + Matematika  
16 Irsond Eidhel A. Sianturi   PJOK  
17 Yenni Tusin   Bahasa Mandarin